19. rocznica narodzin polskiego internetu za nami …

AKTUALNOŚCI, BIZNES, INTERNET, KONWERGENCJA, MEDIA, TECHNOLOGIE

17 sierpnia 1991 roku po raz pierwszy nawiązana została łączność w protokole IP (Internet Protocol) między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Kopenhadze. Data ta jest uznawana za symboliczne narodziny polskiego internetu. „Na uwagę zasługuje fakt, że internet pojawił się w Polsce stosunkowo szybko – wkrótce po jego +cywilnej+ premierze” – przypomina Anna Maj z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

„Pierwotnie internet był zaprojektowany do zastosowań militarnych – jako sieć pozbawiona centrum zarządzania, odporna na uszkodzenia i niemożliwa do zniszczenia w całości – przypomina Anna Maj. – Powstawał we współpracy amerykańskiej wojskowej Agencji do Spraw Projektów Zaawansowanych (ARPA) z uczelniami takimi jak Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA), Uniwersytet Południowej Kalifornii (USC), Stanford i MIT”.

Gdy kończyła się „zimna wojna”, internet rozpoczął karierę naukową, przechodząc w 1986 roku pod opiekę Narodowego Funduszu Nauki USA (National Science Foundation). Jednakże zakaz używania go do celów komercyjnych wydany przez NSF uniemożliwiał jego intensywny rozwój. Jak przypomina przedstawicielka NASK, dopiero cofnięcie tego zakazu w 1991 roku udostępniło internet szerszemu gronu użytkowników.

W roku 1990 i na początku 1991 prowadzono działania mające na celu uruchomienie sieci internet w Polsce. „W tym czasie działała już w kraju sieć komputerowa Bitnet/EARN – sieć oparta o mechanizmy poczty komputerowej, służąca również do przeszukiwania baz danych i tworzenia list dyskusyjnych. Łączyła ośrodki polskie akademickie, dając im wyjście +na świat+ w Kopenhadze – informuje Anna Maj. – Wiosną 1991 roku Polska uzyskała pierwszą klasę adresową IP (148.81.0.0). Ukonstytuował się NASK – Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim”.

Zadaniem NASK było zorganizowanie łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego oraz połączenia Polski ze światem.

17 sierpnia 1991 roku doszło do pierwszej międzynarodowej wymiany postów w protokole IP. Jak przypomina Anna Maj, w październiku krajowe sieci komputerowe dysponowały już ustabilizowaną łącznością z europejską częścią internetu (nie działał jeszcze routing do USA). Pełne dołączenie polskich sieci do światowego internetu nastąpiło ok. 20 grudnia 1991 roku, kiedy odblokowany został dostęp po stronie USA. Dało to Polsce łączność internetową z całym światem.

„Zniesienie amerykańskiego zakazu eksportu nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do Polski przyszło w ślad za zmianami politycznymi w +naszej+ części Europy. Ogromną rolę odegrały tu wcześniejsze, trwające kilka lat nieformalne starania polskich naukowców o uzyskanie dostępu do światowego internetu” – opowiada.

Jak mówi, polski internet powstawał i rozwijał się dzięki wysiłkowi intelektualnemu i finansowemu środowiska naukowo-akademickiego. „Pierwsze środki finansowe na budowę Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej zostały już w 1987 roku wyasygnowane przez działający wówczas Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń” – przypomina Maj.

W 1991 roku powstał Komitet Badań Naukowych (poprzednik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), który w ciągu następnych kilkunastu lat finansował rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej w Polsce, przeznaczając na ten cel znaczące środki z budżetu nauki.

Dla potrzeb nauki i badań stworzono dwie sieci rozległe: NASK oraz POL-34, a ponadto: pięć centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM), 22 miejskie sieci komputerowe (MAN) i kilkaset lokalnych sieci komputerowych (LAN). Powstająca w ten sposób infrastruktura od początku służyła nie tylko środowisku naukowemu, ale i pozostałym użytkownikom internetu w Polsce.

Źródło:PAP – Nauka w Polsce
Zdjęcie : Fotolia

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry