Projekt „Otwórz Książkę” – książki udostępniane przez naukowców

INTERNET, TECHNOLOGIE

Cyfrową kolekcję współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów, można znaleźć na pod adresem www.otworzksiazke.pl. Na razie na stronie umieszczono ponad 70 zdigitalizowanych książek, ale autorzy prac naukowych wciąż mogą zgłaszać swoje książki do digitalizacji. Celem projektu „Otwórz Książkę” jest stworzenie cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. W skład wirtualnej biblioteki wejdą przede wszystkim książki posiadające wartość naukową i edukacyjną, niedostępne już na rynku w wersji drukowanej.Książki mogą udostępniać samodzielni pracownicy naukowi, którzy posiadają prawa autorskie do opublikowanych przez siebie książek. Pozycje będą udostępnione w internecie z poszanowaniem praw autorów i na zasadach przez nich określonych.

Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach projektów Biblioteka Wirtualna Nauki oraz Creative Commons Polska. Za digitalizację książek odpowiada Biblioteka Narodowa. Biblioteka będzie dodatkowo archiwizować wieczyście zdigitalizowane treści oraz udostępniać je w ogólnopolskiej bibliotece cyfrowej „Polona”.

„Chcemy z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji naukowych. Ich niskie nakłady drukiem powodują, że z czasem korzysta się z nich rzadziej, niż to mogłoby i powinno mieć miejsce” – deklarują twórcy projektu.

„Wiele polskich publikacji naukowych to utwory pierwotnie opublikowane w niewielkich nakładach, a dziś występujące w postaci pojedynczych egzemplarzy, dostępnych jedynie w niektórych bibliotekach naukowych – dodają. – Część takich książek została przez to – mimo swojej wartości – zapomniana. Inne, choć stale wykorzystywane i popularne, są nie do zdobycia. Często jedynym funkcjonującym modelem dystrybucji tych publikacji jest nieautoryzowane powielanie tekstów poprzez skanowanie czy kserowanie.”

Dzięki powszechnemu dostępowi do książek naukowych, twórcy projektu chcą ułatwić pracę studentom, naukowcom, a także przyczynić się do popularności publikacji autorów, którzy udostępnią swoje prace.

Kolekcję Otwórz Książkę od lipca można znaleźć w Europeanie, europejskiej bibliotece cyfrowej.

PAP – Nauka w Polsce


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry