Trwają rekrutacje na studia wyższe w Polsce

AKTUALNOŚCI, NAUKA, POLSKA

W lipcu uczelnie publiczne decydują, kogo przyjmą na bezpłatne studia. Najwięcej chętnych jest na medycynę, filologie obce i budownictwo. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca planowana jest na wrzesień.

Photo: stock.xchng

WROCŁAW

Ponad 20 tys. zgłoszeń na stacjonarne studia licencjackie i jednolite magisterskie wpłynęło na Uniwersytet Wrocławski. Na kandydatów przygotowanych zostało 5,4 tys. miejsc, a największą popularnością cieszyła się psychologia, gdzie o jeden indeks rywalizuje ponad 25 osób.

Jak poinformowała PAP Małgorzata Porada-Labuda z biura prasowego wrocławskiej uczelni, dużą popularnością cieszyły się także dziennikarstwo – niemal dwudziestu chętnych na jedno miejsce oraz prawo – dziewięć osób na jedno miejsce. Ponad 14 osób konkuruje o indeks na filologii hiszpańskiej, więcej niż dziesięciu chętnych przypada także na miejsce na specjalności biologia człowieka.

Wśród kierunków zamawianych najpopularniejsze są informatyka i biotechnologia, a z nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka i mikrobiologia. „Nadal trwają zapisy na wszystkie typy studiów niestacjonarnych oraz na stacjonarne studia II stopnia” – dodała Porada-Labuda.

Ponad 17 tys. zgłoszeń na studia w roku akademickim 2011/2012 złożono na Politechnice Wrocławskiej. Najbardziej obleganym kierunkiem była geodezja i kartografia, gdzie o jedno miejsce stara się 16 osób. Sporą popularnością cieszyło się także budownictwo – ponad sześciu kandydatów na jedno miejsce oraz gospodarka przestrzenna – ponad cztery osoby na jedno miejsce.

Niemal 9 tys. zgłoszeń wpłynęło na studia stacjonarne na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Uczelnia w tym roku przygotowała 2570 miejsc na studiach dziennych. Jak poinformowała PAP rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego Małgorzata Wanke-Jakubowska najwięcej zgłoszeń wpłynęło na kierunek geodezja i kartografia, gdzie o jedno miejsce stara się ponad 9 osób. „Dużą popularnością cieszą się również dwa nowe, unikatowe kierunki studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz inżynieria i gospodarka wodna. Tu na jedno miejsce przypada ponad osiem zgłoszeń” – mówiła rzeczniczka. W tym roku uczelnia uruchomiła również kierunek bezpieczeństwo żywności.

Na Politechnice Wrocławskiej zakończyła się rekrutacja na studia I stopnia zarejestrowało się łącznie 17 608 zgłoszeń. W ramach tegorocznego naboru najbardziej obleganym kierunkiem była geodezja i kartografia. Na ten nowy kierunek aplikowało ponad 1100 kandydatów (16 osób na miejsce). Na budownictwo chętnych było niemal 1400 (6,5 osoby na miejsce). Kolejna szansa na dostanie się na wymarzony kierunek już 28 lipca. W ten dzień wystartuje rekrutacja uzupełniająca. Nowym kierunkiem jest także Inżynieria systemów, na którą zgłosiły się ponad trzy osoby na miejsce.

Od 1 czerwca trwa rekrutacja na studia II stopnia, czyli magisterskie. W jej ramach można wybrać na przykład jedną z 18 specjalności prowadzonych w języku angielskim. Ta część naboru zakończy się 22 lipca. Łącznie dla studentów przygotowano ponad 3 tys. miejsc.

KRAKÓW

Studiami stacjonarnymi I stopnia i jednolitymi magisterskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim zainteresowanych jest ponad 36 tys. tys. osób. Najwięcej osób zgłosiło się na UJ na kierunek lekarski (3,1 tys. osób na 240 miejsc), prawo (2,6 tys. kandydatów na 500 miejsc), filologię angielską (1,2 tys. osób na 60 miejsc), psychologię (1137 na 90 miejsc) i kierunek lekarsko-dentystyczny (1126 osób na 60 miejsc.)

Jednak największa konkurencja o zdobycie indeksu UJ będzie na japonistyce, gdzie na jedno miejsce przypada statystycznie 20,5 kandydata, anglistyce (20 osób/miejsce). Prawie 19 kandydatów ubiega się o jedno miejsce na kierunku lekarsko-dentystycznym. Oblężone jest także dziennikarstwo (niemal 16 chętnych na miejsce) i filologia hiszpańska (ponad 14 kandydatów na miejsce).

Spośród kierunków zamawianych na UJ największe zainteresowanie budzą: chemia (2,4 osoby na miejsce), informatyka analityczna (2,5 kandydata na miejsce) i informatyka (2,3 osoby na miejsce).

Akademia Górniczo-Hutnicza przyjęła zgłoszenia ponad 57 tys. zainteresowanych studiami stacjonarnymi. Najpopularniejszymi kierunkami były: budownictwo (12,8 osób/miejsce, to kierunek zamawiany), geodezja i kartografia (8,1 osoby/miejsce), kulturoznawstwo (5,7 kandydata/miejsce), inżynieria akustyczna – studia międzykierunkowe (5,5 osoby/ miejsce) oraz inżynieria biomedyczna w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej (5,4 osoby/miejsce).

WARSZAWA

Na Politechnice Warszawskiej najwięcej chętnych zgłosiło się na budownictwo, geodezję i kartografię, gospodarkę przestrzenną. Wielu chętnych jest też na architekturę, na której jest mniej miejsc i uczelnia stawia kandydatom wyższe wymagania. Obcokrajowcy mają do wyboru wiele kierunków w języku angielskim i przeważnie właśnie tam aplikują. Cudzoziemcy z Kartą Polaka są traktowani tak samo jak Polacy, czyli mogą studiować bezpłatnie. Łącznie na PW zarejestrowano 53,5 tys. zgłoszeń (czyli ok. 15 tys. kandydatów, bo można było rejestrować się na więcej niż jeden kierunek). Ostatecznie wyniki rekrutacji mają być znane 27 lipca.

Uniwersytet Warszawski w tym roku uruchomił nowy makrokierunek chemia i energetyka jądrowa, który jest jednym z dziewięciu kierunków zamawianych, prowadzonych przez tę uczelnię. 27 kierunków na UW prowadzonych jest po angielsku.

Najwięcej chętnych zarejestrowało się na prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologię, ekonomię i anglistykę. Najwięcej kandydatów na miejsce – ponad 34 osoby zgłosiło chęć studiowania na Międzykierunkowych Studiach Ekonomiczno -Menedżerskich Ekonomia, Zarządzanie. Następne w kolejności są dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations i marketing medialny. Zapisało się 780 osób. Przyjętych zostanie 30. Sinologia i japonistyka to tradycyjnie oblężone kierunki, na których ponadto nie ma wielu miejsc. Na filologię chińską zgłosiło się prawie 20 kandydatów na miejsce, a na japonistykę 18. I choć na anglistykę zgłosiło się więcej chętnych, to na obie filologie orientalne trudniej się dostać. Oficjalne wyniki rekrutacji na większość kierunków studiów będą znane w poniedziałek, 11 lipca

LUBLIN

Najbardziej obleganym kierunkiem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest filologia iberyjska z dodatkową specjalizacją do wyboru (dziennikarstwo, turystyka lub stosunki europejskie); na 18 przygotowanych miejsc zarejestrowało się 185 kandydatów.

Prawie dziewięciu kandydatów ubiega się o miejsce na kierunku jazz i muzyka estradowa. Na psychologię zarejestrowało się ośmiu kandydatów na jedno miejsce; na dziennikarstwo – siedmiu.

Na nowy kierunek na UMCS – studia wschodnioeuropejskie – przypada 1,5 kandydata na jedno miejsce.

UMCS przygotował w sumie około 13 tys. miejsc na studiach stacjonarnych i zaocznych. W systemie rekrutacyjnym uczelni odnotowano prawie 20 tys. zgłoszeń.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim największym zainteresowaniem cieszy się filologia angielska – o jedno miejsce ubiega się tu sześć osób. Prawie 5,7 kandydata przypada na jedno miejsce na studiowanie prawa. Dużą popularnością cieszy się też kierunek uruchamiany od nowego roku akademickiego w KUL – architektura krajobrazu. O jedno miejsce stara się tu pięć osób. Na inny nowy kierunek (uruchamiany z myślą o cudzoziemcach) – europeistyka wykładana w j. angielskim – na 60 przygotowanych miejsc zgłosiło się dotychczas 47 kandydatów.

Ogółem na KUL jest 7,3 tys. zgłoszeń, na 4630 przygotowanych miejsc.

Na Politechnice Lubelskiej, podobnie jak w latach poprzednich, największym zainteresowaniem cieszy się budownictwo – 6,5 kandydata na jedno miejsce. Sześciu kandydatów ubiega się o jedno miejsce kierunku inżynieria biomedyczna, a pięciu na kierunku transport. Nie brakuje kandydatów na nowy kierunek studiów na Politechnice – ochrona środowiska; tutaj o jedno miejsce walczy dwóch kandydatów.

Najmniej chętnych jest do studiowania edukacji techniczno-informatycznej oraz fizyki technicznej. Na te kierunki zostanie prawdopodobnie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

PL przygotowała 1780 miejsc na studiach stacjonarnych, a zanotowano ponad 5 tys. zgłoszeń.

OPOLE

Na uniwersytecie opolskim 1. termin rekrutacji mija 11 lipca. Jeśli limit przyjęć na jakiś kierunek do tego dnia nie zostanie wypełniony, ogłoszony będzie drugi termin. Najpopularniejszymi kierunkami są prawo, prawo, psychologia, filologia angielska, dziennikarstwo, ekonomia. „W systemie komputerowej rekrutacji mamy na dziś ponad 6,5 tys. zapisów, i ta liczba rośnie w oczach” – powiedział PAP rzecznik uczelni, Marcin Miga.

Nowy kierunek na opolskiej uczelni to bezpieczeństwo wewnętrzne. „Oprócz tego uczelnia oferuje nowe specjalności na istniejących kierunkach – m.in. biotechnologię w rolnictwie i produkcji żywności, teologię ze specjalnością diakońska, teorię argumentacji na filozofii, dziennikarstwo na politologii oraz zarządzanie kapitałem społecznym” – wyliczał rzecznik.

Dodał, że na Uniwersytecie Opolskim wszystkie kierunki są dostosowane do potrzeb obcokrajowców, a najchętniej wybierane przez zagranicznych studentów specjalności to stosunki międzynarodowe, politologia i ekonomia.

OLSZTYN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przygotował 9824 miejsca na studiach bezpłatnych. Chętnych na nie jest ok. 20 tys. osób. Największa konkurencja jest na medycynie – 20 kandydatów na jedno z 80 miejsc. Specjalność Geodezja i szacowanie nieruchomości na kierunku Geodezja i kartografia jest drugi w kolejności. Zarejestrowało się na niego 662 chętnych, a są 72 miejsca.

UWM uruchamia w tym roku kilka nowych kierunków: zarządzanie i inżynieria produkcji, prawo kanoniczne, leśnictwo, bezpieczeństwo narodowe, gastronomia – sztuka kulinarna, turystyka i rekreacja. Trwa też nabór na kierunek zamawiany ochrona środowiska.

UWM prowadzi też studia na kierunku lekarskim po angielsku. W tym roku jest na nim 50 miejsc. Studiują na nim osoby m.in. z Chin, Szwecji, USA, Arabia Saudyjska.

KIELCE

W ofercie Politechniki Świętokrzyskiej są dwa nowe kierunki studiów: energetyka oraz geodezja i kartografia. Największym zainteresowaniem cieszy się budownictwo, inżynieria środowiskowa, informatyka, geodezja i kartografia oraz ekonomia. Trzy pierwsze z wymienionych kierunków należą do zamawianych. Dodatkowe, 1000-złotowe stypendium, może zapewnić także wybór automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn oraz energetyki. Rektor uczelni, prof. Stanisław Adamczak szacuje, że na pierwszy rok przyjętych zostanie 3,3 tys. kandydatów – o 10 proc. więcej niż przed rokiem.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach proponuje kandydatom na zamawiane studia biotechnologii (po angielsku lub po polsku), fizyki technicznej oraz wzornictwa, bezpłatny udział w zajęciach wyrównawczych, kursie Business English, warsztatach wyjazdowych, konferencjach, seminariach i wizytach studyjnych.

Najwięcej zgłoszeń przyjęto dotychczas na: fizjoterapię, ekonomię i administrację. Po raz pierwszy w ofercie studiów na uniwersytecie w Kielcach pojawiła się filozofia i biotechnologia po angielsku.

ŚLĄSK

W śląskich uczelniach będzie drugi nabór na studia. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Politechnice Śląskiej w Gliwicach – dwóch największych uczelniach w woj. śląskim zostały jeszcze wolne miejsca. Jednak nie na najbardziej obleganych kierunkach.

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o indeks na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego ubiegało się 18 osób, na reżyserię – 17 osób.

W systemie rekrutacyjnym zarejestrowano ponad 20 tys. zgłoszeń (kandydaci mogli wybierać po kilka kierunków). Najbardziej oblegane są kierunki filologiczne – języki obce, które można studiować w ramach tzw. programów tłumaczeniowych. Niekwestionowanym numerem jeden była filologia angielska – program tłumaczeniowy z językiem chińskim, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 16 chętnych. Na drugim miejscu znalazła się filologia angielska – program kultura-media-translacja (11 kandydatów na miejsce). Trzecim najbardziej pożądanym kierunkiem są języki stosowane – język francuski i język angielski – program tłumaczeniowy (6 chętnych na miejsce).

Większą liczbę chętnych niż miejsc odnotowały także pedagogika – 6 kandydatów oraz chemia leków, prawo, administracja – po 5 kandydatów. Zainteresowaniem nie cieszą się teologia nauczycielska lub ogólna – 0,59 na miejsce, fizyka – 0,6 i chemia informatyczna – 0,78.

Możliwości rejestrowania się na kilka kierunków jednocześnie nie mieli kandydaci, którzy ubiegali się o indeks w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uczelnia zdecydowała, że każda z osób ubiegających się o indeks w tej uczelni będzie mogła wytypować tylko jeden kierunek, co zakończy wieloletni problem związany z faktyczną oceną, ilu kandydatów i jakie kierunki wybrało w ramach naboru na studia.

„Wyniki każdego kandydata przeliczane są na punkty rekrutacyjne, według przygotowanego przez uczelnię wzoru. Wzór określa minimalną pulę punktów uprawniających do przyjęcia na studia w politechnice. Jeśli ktoś uzyska wymaganą liczbę punktów a nie dostał się na wymarzony kierunek, będzie mógł wybrać inny, dlatego nie jesteśmy w stanie określić liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. Dzięki nowemu systemowi rekrutacji osiągnęliśmy większą przejrzystość” – wyjaśniał rzecznik prasowy Politechniki Śląskiej Paweł Doś.

Politechnika przygotowała 8160 miejsc na studiach 1 stopnia. W systemie zarejestrowało się 7300 tys. kandydatów. Zostało 860 miejsc. Wśród kierunków najbardziej obleganych były – architektura i urbanistyka – 4,2 kandydata (limit przyjęć 120), budownictwo – 3,6 (limit 240), filologia angielska – 5,6 (limit 40).

Na Uniwersytecie Śląskim oraz Politechnice Śląskiej termin drugiego naboru zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia.

TORUŃ

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu największą popularnością cieszą studia prowadzone przez Collegium Medicum. Gdyby Ministerstwo Zdrowia przyznało takie same limity miejsc, jak w roku ubiegłym, to na medycynie na jedno miejsce przypadałoby 29 kandydatów, a na farmacji – 17,5.

Na kierunkach pozamedycznych największym powodzeniem cieszą się: japonistyka – 9,8 kandydatów na miejsce, filologia angielska – 8,45, administracja i zarządzanie – 6,54, prawo – 6,5, bezpieczeństwo wewnętrzne – 6,24.

Sporym zainteresowaniem cieszą się kierunki zamawiane, takie jak: informatyka – 3,96, informatyka stosowana – 3,06, automatyka i robotyka – 3,11, ochrona środowiska – 2,03. Nowym kierunkiem jest wojskoznawstwo, gdzie o jedno miejsce ubiega się 2,33 kandydatów. Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych, wcześniej była to specjalizacja na historii.

RZESZÓW

Na Politechnice Rzeszowskiej są jeszcze wolne miejsca na 25 kierunkach z 27 oferowanych na uczelni. Miejsc nie ma już na architekturze i urbanistyce, które cieszą się największą popularnością. W dalszym ciągu duże powodzenie ma także budownictwo, inżynieria środowiska, a także automatyka i robotyka, która została uruchomiona w poprzednim roku akademickim. Nowym kierunkiem jest bezpieczeństwo wewnętrzne, także cieszące się dużą popularnością.

Wśród kierunków zamawianych największe zainteresowanie jest automatyką i robotyką, energetyką, informatyką, inżynierią materiałową.

Jak poinformowała PAP Stanisława Duda z biura rektora, w tym roku akademickim na Politechnice zwiększyło się zainteresowanie studiami przez obcokrajowców, zwłaszcza Ukraińców.

Dane z Uniwersytetu Rzeszowskiego znane będą na początku września, gdy zakończy się rekrutacja. Ze wstępnych obserwacji wynika, że największym zainteresowaniem cieszy się od kilku lat ekonomia, filologia angielska i administracja oraz kierunki medyczne, zwłaszcza pielęgniarstwo, fizjoterapia i nowa dietetyka, na którą po raz pierwszy trwa nabór.

Wśród zamawianych kierunków najpopularniejsza jest matematyka oraz fizyka techniczna (studia inżynierskie).

SZCZECIN

Uniwersytet Szczeciński przygotował 9 645 miejsc na studiach stacjonarnych i 6 890 miejsc na niestacjonarnych – poinformowała PAP rzeczniczka uczelni Julia Poświatowska.

Największym zainteresowaniem cieszą się psychologia na Wydziale Humanistycznym (6,06 osób na 1 miejsce), filologia angielska na Wydziale Filologicznym (4,96 osób na 1 miejsce) oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji (3,15 osób na 1 miejsce). Ogólnie w serwisie US zarejestrowało się na pierwszym etapie rekrutacji 6130 kandydatów.

Z kierunków zamawianych US proponuje matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Na ten kierunek zarejestrowało się 93 kandydatów – matematyka cieszy się większym zainteresowaniem niż w zeszłym roku.

W ofercie US pojawiły się 2 nowe kierunki: gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne I stopnia) na Wydziale Nauk o Ziemi i bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne I stopnia oraz studia niestacjonarne I stopnia – zaoczne) na Wydziale Humanistycznym. Specjalności na tym kierunku to bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

W ofercie dla obcokrajowców znalazło się w tym roku 10 kierunków ekonomicznych ze specjalizacjami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Są to płatne studia anglojęzyczne.

Obcokrajowcy mogą studiować bezpłatnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunkach informatyka i ekonometria – specjalizacja informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie), I i II stopnia.

Obcokrajowcy mają też możliwość studiowania wszystkich kierunków polskojęzycznych na US bezpłatnie, o ile zdadzą egzamin z języka polskiego (lub przedstawią certyfikat z języka polskiego, bądź świadectwo ukończenia rocznej szkoły języka polskiego).

Oferta dla obcokrajowców cieszy się dużym zainteresowaniem, chętnych jest więcej niż w zeszłym roku – poinformowała Poświatowska.

Akademia Sztuki w Szczecinie to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca zarówno muzyków jak plastyków. Rzeczniczka Akademii Agnieszka Lisowska powiedziała, że 350 kandydatów na 151 miejsc zgłosiło się w pierwszym etapie rekrutacyjnym. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek architektura wnętrz (73 osoby na 15 miejsc) oraz grafika – ze specjalizacjami: projektowa, warsztatowa (79 osób na 24 miejsca) i multimedia (47 osób na 15 miejsc). Przeprowadzono już rekrutację na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, grafika (specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, multimedia) oraz architektura wnętrz.

Uczelnia kilka dni temu otrzymała też zgodę ministerstwa na prowadzenie kierunku malarstwo. „Jest już 11 chętnych do studiowania na tym kierunku – nabór wniosków i rekrutację przeprowadzimy najprawdopodobniej we wrześniu, po uzyskaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informacji o finansowaniu tego kierunku. Czekamy też na zgodę na prowadzenie kierunku wokalistyka” – powiedziała Lisowska.

Dodała, że uczelnia jest też w trakcie ustalania warunków przyjazdu kilku studentów z Chin na Wydział Instrumentalny. Ich przyjazd, pobyt i edukacja mają być pokryte przez stronę chińską.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) przygotował na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 4,4 tys. miejsc – poinformował rzecznik uczelni Stanisław Heropolitański. Najpopularniejsze kierunki to architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, informatyka. Uczelnia prowadzi siedem kierunków zamawianych uzyskanych w poprzednich edycjach konkursu MNiSW. Nowe kierunki studiów to architektura krajobrazu, budowa jachtów, mikrobiologia stosowana, teleinformatyka.

GDAŃSK

Ze wstępnych wyników rekrutacji na Politechnice Gdańskiej wiadomo już, że największą popularnością na tej uczelni cieszy się – już trzeci rok z rzędu – geodezja i kartografia. Na jedno miejsce na tym kierunku przypada aż 11,27 chętnych. Na drugim miejscu pod względem zainteresowania znalazł się jeden z tzw. kierunków zamawianych – biotechnologia. Tutaj na jedno miejsce przypada 5, 13 kandydata.

W pierwszej piątce znalazł się także unikatowy kierunek (jedyny taki w Polsce) – chemia budowlana, wprowadzona na PG w tym roku. O miejsce na chemii budowlanej ubiega się 3,5 osoby.

POZNAŃ

Na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza limit miejsc na studiach stacjonarnych w ramach rekrutacji na rok 2011/2012 wynosi 13,7 tys., z tego 8,8 tys. na studiach pierwszego stopnia i 5,2 tys. na studiach drugiego stopnia. Jak poinformowała PAP rzecznik uczelni Dominika Narożna, najpopularniejszymi kierunkami w ramach rekrutacji na rok 2011/2012 są: filologia norweska, grupa z językiem angielskim – ponad 26 osób na jedno miejsce, gospodarka przestrzenna – ponad 12 osób na jedno miejsce, akustyka, specjalność reżyseria dźwięku – blisko 12 osób na jedno miejsce, psychologia – ponad 11 osób na jedno miejsce, jak również filologia, specjalność japonistyka – ponad 11 osób na jedno miejsce.

W tym roku na UAM znalazł się kierunek bezpieczeństwo narodowe. Nowe specjalności studiów to m.in. specjalność biofizyka nano-bio-medyczna, na kierunku filologia specjalność filologia portugalska, na kierunku filologia angielska specjalność południowoafrykańska, na kierunku geografia specjalność geoekologia, na kierunku kulturoznawstwo specjalność religioznawstwo, na kierunku pedagogika specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

W ramach oferty studiów licencjackich dla obcokrajowców UAM ma dziewięć kierunków studiów w językach obcych. Studia magisterskie prowadzone są na 20 kierunkach. Obcokrajowcy znający język polski mogą podjąć także studia dzienne bądź zaoczne na wszystkich kierunkach studiów. Obecnie na UAM studiuje 1311 studentów z zagranicy.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym najbardziej oblegane kierunki to przede wszystkim nowy kierunek na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt – weterynaria. Jak do tej pory chęć studiowania na tym kierunku zgłosiło ponad 1350 osób. Przyjętych zostanie 60 studentów. Dużym zainteresowaniem cieszą się też kierunki: dietetyka, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość oraz biotechnologia.

Jak poinformował rzecznik prasowy UP Jerzy Lorych, nowe kierunki to weterynaria oraz makrokierunek bioenergetyka. Uczelnia zapewnia również cztery kierunki studiów II stopnia z językiem wykładowym angielskim. Na uczelnię zgłosiło się ponad 9,2 tys. osób, przyjętych zostanie 2,3 tys. osób na studia stacjonarne i 1,1 tys. na niestacjonarne.

Na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym o 1890 miejsc stara się ponad 6,4 tys. osób. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek finanse i rachunkowość na wydziale ekonomii. Tam na każde z 210 miejsc przypada prawie sześciu chętnych. Niewiele mniejszym powodzeniem cieszy się ekonomia. 950 kandydatów stara się o 180 miejsc.

Najpopularniejszymi kierunkami studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu są kierunki: lekarsko-dentystyczny oraz lekarski.

ŁÓDŹ

Na Politechnice Łódzkiej rekrutacja trwa do 17 lipca; 25 lipca zostaną ogłoszone wyniki. Jak powiedziała PAP rzeczniczka uczelni Ewa Chojnacka obecnie kandydaci co dzień rejestrują się w systemie komputerowym (jest ich obecnie ok. 9 tys.) lub przychodzą z dokumentami. Tegoroczni maturzyści najczęściej wybierają budownictwo, architekturę i urbanistykę, informatykę, matematykę i gospodarkę przestrzenną.

Kierunkami zamawianymi w Politechnice Łódzkiej są: wzornictwo (wydział technologii materiałowych i wzornictwa tekstyliów), matematyka (studia pierwszego i drugiego stopnia – wydział fizyki technicznej, informatyki i matematyki stosowanej) oraz inżynieria procesowa (na dwóch wydziałach: inżynierii procesowej i ochrony środowiska oraz budownictwa, architektury i inżynierii środowiska).

Nowe kierunki studiów, które PŁ uruchamia w tym roku to: chemia budowlana – międzyuczelniany kierunek prowadzony razem z AGH w Krakowie i Politechniką Gdańską oraz towaroznawstwo.

Obcokrajowcy mogą studiować na łódzkiej Politechnice na studiach pierwszego stopnia dziewięć kierunków po angielsku i jeden kierunek po francusku oraz cztery kierunki na studiach drugiego stopnia. Zdaniem Chojnackiej zainteresowanie Politechniką Łódzką ze strony studentów zagranicznych systematycznie rośnie.

„W tym roku mamy bardzo wielu kandydatów z Europy Wschodniej. Nie dzieje się to jednak bez inicjatywy Politechniki. Ciągle nawiązywana jest współpraca z uczelniami zagranicznymi i agencjami profesjonalnie zajmującymi się rekrutacją kandydatów na studia za granicą” – dodała rzeczniczka.

Podkreśliła, że uczelnia szczególną uwagę poświęciła kandydatom z Chin.

„Politechnika Łódzka i Cang Zhou Vocational College uzgodniły szczegóły współpracy w ramach programu nazywanego 2+2, dzięki któremu chińscy studenci będą mieli możliwość odbycia dwuletnich studiów w Politechnice Łódzkiej, otrzymując na zakończenie nauki tytuł inżyniera i dyplom naszej uczelni” – wyjaśniła.

Zakończył się natomiast główny etap rekrutacji na studia na Uniwersytecie Łódzkim. Najbardziej oblegane na UŁ są filologie: hiszpańska i włoska oraz dziennikarstwo. Największą popularnością wśród maturzystów cieszyły się w tym roku filologie: hiszpańska z językiem angielskim – 19,8 kandydata na jedno miejsce, filologia włoska – 14,76, dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 12,95, psychologia – 11,01 oraz kulturoznawstwo z dziennikarstwem – 10,36 kandydata na miejsce.

Najpopularniejszymi kierunkami, według ogólnej liczby zapisanych osób są: prawo – 1761 kandydatów, psychologia – 1321, administracja – 1204, finanse i rachunkowość – 1117 oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 1036 osób.

Wolne miejsca na studiach stacjonarnych są m.in. na chemii, filologii klasycznej, filologii romańskiej z językiem niemieckim lub rosyjskim, na fizyce, informatyce i ekonometrii czy leśnictwie.

Kierunki zamawiane na UŁ to: matematyka – wszystkie specjalności, informatyka (Matematyka i Informatyka) – wszystkie specjalności, informatyka na wydziale ekonomiczno-socjologicznym oraz analityka gospodarcza.

Uniwersytet Łódzki oferuje dla cudzoziemców 22 kierunki prowadzone w językach obcych (większość w języku angielskim; są też po francusku i po niemiecku). Wśród najbardziej popularnych można wymienić Business Management, a także kierunki Economics i Computer Science. Dokumenty na UŁ będę przyjmowane od 13 do 19 lipca (do 25 lipca przyjmowane pocztą), decyzje o przyjęciach zostaną ogłoszone do końca lipca.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry