Zmiany w szkolnictwie zawodowym. Co nas czeka od 2012 roku ?

AKTUALNOŚCI, CIEKAWOSTKI, NAUKA, POLSKA

Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od II klasy tego liceum – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczący szkolnictwa zawodowego.

sxc.hu

Nad sprawozdaniem podkomisji zajmującej się tym projektem, zgłoszonym przez posłów PSL, debatowali we wtorek posłowie połączonych sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Rozwiązanie, by absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od II klasy tego liceum, poparli posłowie PO oraz ludowcy. Jest też zgodne z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, nad którymi pracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski przypomniał, że wprowadzana stopniowo od dwóch lat reforma edukacji zakłada, że w I klasie liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie o tego, w jakim typie szkoły się uczą, poznają te same treści, obowiązuje ich bowiem na tym etapie edukacji ta sama podstawa programowa nauczania.

Wątpliwości do tego zapisu zgłaszali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Sławomir Kłosowski pytał, czy można w ustawie przesądzać, od której klasy w danym typie szkoły można rozpoczynać naukę. Czy w ten sposób system edukacji będzie naprawdę drożny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gdyż w tych szkołach poziom nauki jest niższy niż w liceach ogólnokształcących – pytała Teresa Wargocka.

Urszula Augustyn (PO) wyjaśniła, że zgodnie z reformą edukacji w I klasach szkół ponadgimnazjalnych kontynuowane są treści nauczania rozpoczęte w gimnazjach, dopiero od II klasy zaczyna się kształcenie typowe dla danego rodzaju szkoły oraz preferencji ucznia, będące przygotowaniem do zawodu lub do studiów. Jak zaznaczyła, dopiero w II klasie rozpoczyna się kolejny etap nauki.

Domicela Kopaczewska (PO) poinformowała, że takie rozwiązanie dyrektorzy szkół uznali jako najlepsze dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych chcących kontynuować naukę.

Zgodnie z założeniami reformy zlikwidowane zostaną technika uzupełniające i licea uzupełniające. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących, a także zdobywać kwalifikacje do poziomu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Za poprawką zgłoszoną przez Tadeusza Sławeckiego (PSL), regulującą kwestię rozpoczynania nauki od II klasy liceum ogólnokształcącego, głosowało 23 posłów, 10 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie PiS opowiedzieli się też za utrzymaniem liceów uzupełniających i techników uzupełniających. Jak tłumaczył Lech Sprawka (PiS) likwidacja tych szkół mocno zubaża ofertę edukacyjną dla dorosłych. Za jego poprawką, utrzymującą szkoły uzupełniające, było 15 posłów, 18 przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Odrzuconą przez komisje poprawkę Sprawka zgłosił jako wniosek mniejszości.

Zgodnie z projektem ustawy w szkolnictwie zawodowym odejdzie się też od nauki konkretnych zawodów na rzecz kształcenia konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający.

Projekt zakłada też m.in., że w systemie szkolnictwa przestaną istnieć licea profilowane (będą stopniowo wygaszane, gdyż nie będzie prowadzony do nich nabór), a szkoły zawodowe będą mogły łączyć się w centra kształcenia ustawicznego po to, żeby łatwiej zdobywać nowy sprzęt do praktyk.

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2012 r., gdy do I klas szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników i zasadniczych szkół zawodowych, pójdzie pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania.

PAP – Nauka w Polsce

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry