Sondaż: według studentów i maturzystów studia w Polsce nie przygotowują do pracy zawodowej

AKTUALNOŚCI, BIZNES, CIEKAWOSTKI, GOSPODARKA, NAUKA, POLSKA

Polscy studenci i maturzyści zgadzają się ze stanowiskiem polskich pracodawców, że absolwenci szkół wyższych nie są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Homo Homini na zlecenie Polish Open University (POU). Wśród głównych przyczyn badani wskazali posiadanie przez studentów wiedzy zbyt teoretycznej oraz brak doświadczenia zawodowego.

Photo: stock.xchng

Badanie przeprowadzono telefonicznie na losowej grupie 1100 polskich studentów i maturzystów w lipcu 2011 roku.”Studenci zdają sobie doskonale sprawę z tego, że pracodawcy patrzą przede wszystkim na ich doświadczenie” – podkreślają badacze POU. Niemal 70% polskich studentów uważa, że studia zwiększają szansę na zdobycie zatrudnienia, ale jednocześnie 90% z nich twierdzi, że absolwenci krajowych uczelni nie są przygotowani do pracy.

Niecałe 68% badanych jako przyczynę braku przygotowania absolwentów do pracy zawodowej podaje fakt, że ich wiedza jest zbyt teoretyczna. Na drugim miejscu plasuje się brak doświadczenia zawodowego, z wynikiem 67%. Prawie 23% badanych odpowiedziało natomiast, że polskie studia polegają tylko na słuchaniu, a nie stosowaniu wiedzy w praktyce.

Jedynie 15% badanych wskazuje jako przyczynę brak wiedzy absolwentów, natomiast niecałe 12% uważa, że są oni przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.Z badania przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini wynika, że studenci i maturzyści inaczej postrzegają ten sam problem. Wyniki wskazują na to, że maturzyści nieco lepiej od studentów oceniają polskie uczelnie, ponieważ 19% z nich stwierdziło, że absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy (dla porównania, w grupie studentów odsetek ten wynosi 10%).

Podobnie, mniejsza grupa maturzystów niż studentów wskazała jako przyczyny nadmiar wiedzy teoretycznej (maturzyści 59%, studenci 69%) i brak doświadczenia (maturzyści 51%, studenci 70%). Maturzyści nie uważają również, by studia w Polsce polegały wyłącznie na słuchaniu (żaden z badanych maturzystów nie wybrał tej odpowiedzi).
„Większość ankietowanych wskazuje, że dyplom zagranicznej uczelni jest lepiej postrzegany na polskim rynku pracy, między innymi dlatego, że uczelnie bardziej praktycznie przygotowują studentów do rozpoczęcia kariery.” – czytamy w badaniu POU. Około 68% ankietowanych uważa, że dyplom zagranicznej uczelni zwiększy ich szanse na rynku pracy, natomiast 60% uważa, że taki dyplom pozwoli im na uzyskanie większego wynagrodzenia. Tylko 13% badanych uznało, że dyplom polskiej uczelni daje większe możliwości zdobycia pracy niż dyplom uczelni zagranicznej.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry