XVII Forum Teleinformatyki – start 22 września 2011

AKTUALNOŚCI, CIEKAWOSTKI, GADŻETY, KOMPUTERY, MOBILE, TECHNOLOGIE

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą zagadnienia dotyczące modernizacji funkcjonowania naszego państwa rozpatrywanych z punktu widzenia polskiej prezydencji, jak i zgodności z celami…

Obrady Forum rozpoczyna wystąpienie dr Detlef Eckerta (Dyrektor Dyrekcji C: Koordynacja polityk i strategii, Dyrektoriatu Generalnego „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej) – właśnie o Europejskiej Agendzie Cyfrowej widzianej z Brukseli.

W inauguracyjnej sesji prezentacje będą mieli również dr Wojciech R. Wiewiórowski ( Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ) i dr inż. Wacław Iszkowski (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ).

Forum Teleinformatykijest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od pierwszej edycji w 1995 roku Forum porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju – odzwierciedlając a jednocześnie wytyczając kierunki rozwoju polskiego rynku IT.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą zagadnienia dotyczące modernizacji funkcjonowania naszego państwa rozpatrywanych zarówno z punktu widzenia polskiej prezydencji, jak i zgodności z celami budowy cyfrowej Europy.

Honorowymi Patronami Forum są: Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Honorowy Patronat sesji dla samorządowców: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego..

W pierwszym dniu tegorocznego Forum odbędą się trzy sesje: „Europejska droga do nowego ładu informacyjnego”, „Kluczowe, rządowe i samorządowe projekty informatyczne – stan, wyzwania, perspektywy” oraz „Architektury, metody, technologie dla otwartego, partycypacyjnego modelu rządzenia krajem”.

Otwierająca Forum sesja jest tradycyjnie prowokująca do szerokiego spojrzenia na temat – wskazuje na często umykające aspekty i konsekwencje naszych działań lub zaniechań. W sesji tej o „Europejska Agenda Cyfrowa – spojrzenie z Brukseli” będzie mówił dr Detlef Eckert (Dyrektor Dyrekcji C: Koordynacja polityk i strategii, Dyrektoriatu Generalnego „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej). Dr inż. Wacław Iszkowski (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) będzie miał prezentację pt. „Rozwój Teleinformatyki Cyfrowej Europy”, a „Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia” to temat wystąpienia dr Wojciecha R. Wiewiórowskiego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

W pozostałych dwóch sesjach pierwszego dnia będzie mowa m.in. o kluczowych projektach MSWiA, o integracji administracji i usługach sieciowych, o projektach dotyczących służby zdrowia, geodezji i kartografii czy – po raz pierwszy na Forum – o energetyce. Przedstawiane będą również zagadnienia dotyczące interoperacyjności, współdzielenia usług, szyfrowania danych i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Tegoroczną nowością na Forum jest panel dyskusyjny „Noc architektów” – „Zawsze przed północą”. Kanwą dyskusji – na temat „Szyna – nowa nazwa czy nowa idea” – będą wypowiedzi kilku zaproszonych, bardzo doświadczonych i twórczych architektów systemów informatycznych

Drugiego dnia odbędą się trzy równoległe sesje:„Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” – patronem tej sesji jest Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”, „Forum strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – gdzie jesteśmy w dążeniu do cyfrowej Europy oraz „Forum Poszukujących Samorządowców” – usługi i dobre praktyki do wzięcia” – pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Forum zamknie tradycyjny kocioł dyskusyjny – prowadzony przez uznanych ekspertów – zatytułowany „Zarządzanie informacją czy zarządzanie nośnikami informacji”.

Na Forum, już po raz dziesiąty zostanie wręczona Nagroda im. Marka Cara – przyznawana osobom za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tradycyjnie, Forum będzie adresowane do kadry zarządzającej i informatycznej, odpowiedzialnej za rozwój struktur IT w administracji centralnej i samorządowej oraz w dużych firmach.

Wszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w programie konferencji.

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry