European Innovation Convention 2011 w Brukseli

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GOSPODARKA, NAUKA, POLSKA, ŚWIAT

W Brukseli trwa „European Innovation Convention 2011”. Spotkanie, zorganizowane przez Komisję Europejską, zgromadziło ponad 1200 przedstawicieli świata nauki i biznesu, którzy debatują nad strategiami związanymi z innowacyjnymi przedsięwzięciami na terenie UE.

Wśród gości znaleźli się m.in. szef firmy Google Eric Schmidt, wicerektor Uniwersytetu w Cambridge Leszek Borysewicz oraz prof. Richard Dawkins – ewolucjonista i słynny popularyzator.

Ważnym zagadnieniem w trakcie panelowych dyskusji jest kryzys ekonomiczny i sposoby jego przezwyciężenia z pomocą nowatorskich rozwiązań. W czasie pierwszego dnia obrad dyskutowano również na temat strategii komunikowania nauki szerszej publiczności.

Oprócz wykładów i dyskusji panelowych organizator zaprosił na „Innovation Convention Expo” wykonawców 50 najlepszych projektów naukowo-badawczych wspieranych finansowo przez Komisję Europejską.

Na stoisku pod patronatem polskiej prezydencji znalazły się trzy polskie projekty. Piotr Dymarski z Mostostal Warszawa S.A. zaprezentował projekt Tibucon, którego jest koordynatorem. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez usprawnienie systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie). Innowacyjność projektu polega na stworzeniu sensorów, które mają dokonywać pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w budynku; na podstawie tych danych sterować będą systemami ogrzewania i chłodzenia wykorzystując komunikację bezprzewodową. Czujniki nie będą wykorzystywać baterii ani kabla zasilającego – będą pobierać energię z otoczenia. Pierwsze testy systemu odbędą się w grudniu tego roku w San Sebastian.

Małgorzata Kirchner i dr inż. Marcin Hajdul z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, jako jeden z ośmiu europejskich partnerów, promują projekt Discwise. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie standardów komunikacyjnych dla wszystkich partnerów usług transportowo–logistycznych. Ideą pomysłodawców jest stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej, która byłaby przejrzysta pod względem języka dla wszystkich zaangażowanych stron. Projekt przyczyni się do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa i wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne ze względu na zrównoważone wykorzystanie środków transportu.

Dr Anna Chmiel z Politechniki Warszawskiej i Dr Marcin Skowron z Austrian Research Institute for AI w Wiedniu zaznajamiają przybyłych z projektem Cyberemotions. Idea programu, w który zaangażowanych jest 40 naukowców z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Szwajcarii i Polski, polega na badaniu i analizie kolektywnych zachowań i emocji użytkowników w internecie z pomocą specjalistycznego oprogramowania, analiz statystycznych i sieci złożonych. Naukowcy rozwijają emocjonalnie świadome, interakcyjne systemy komputerowe. Projekt koordynuje prof. Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej.

PAP – Nauka w Polsce

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry