Rok 2012 możliwością korzystania z ulgi na nowe technologie

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GOSPODARKA, PODATKI, POLSKA

Obecny rok 2012 jest rokiem podatkowym, w którym przysługuje podatnikom prawo do ulgi na nowe technologie. Mogą z niej korzystać osoby fizyczne jak i te, które płacą podatek dochodowy od osób prawnych.

Charakter tego podatku jest taki, że podatnik ma prawo do odliczenia od podstawy wydatków na zakup technologii. Do nich zalicza się wszelkiego rodzaju technologiczną wiedzę w formie wartości niematerialnych i prawnym, takich jak prace rozwojowe czy wyniki badań, która wspiera wytwarzanie lub udoskonalanie usług i wyrobów. Ważny jest warunek, iż nie może ona być stosowana przez okres dłuższy niż 5 lat. Musi to potwierdzić opinia jednostki naukowej, niezależnej od podatnika, w oparciu o ustawę z dn. 30 kwietnia 2010 roku „o zasadach finansowania nauki”.

Nabycie nowej technologii to również nabycie praw do technologicznej wiedzy w postaci umowy o przeniesienie wraz z korzystaniem z tych praw. Takiemu odliczeniu podlega połowa wartości wydatków poniesionych na zakup nowej technologii, które uwzględniono w początkowej wartości, która stanowi podstawę odpisów amortyzacyjnych które poniesiono w roku podatkowym, w którym to technologię wprowadzono do ewidencji aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bądź w roku następnym. Jeżeli zaistnieje sytuacja, iż podatnik dokonał przedpłat na poczet nowych technologii, wydatek taki uznaje się za poniesiony w roku wprowadzania do ewidencji tej technologii.

Odliczanie nabycie technologii od podatku dokonuje się w zeznaniu podatkowym opiewającym na rok, w którym podatnik poniósł wydatki.

Istnieją jednak przypadki, gdy podatnik traci prawo do tej ulgi. Jest to wówczas gdy:
•Podatnik udziela innym osobom prawa do nabytej technologii

•Gdy zostanie ogłoszona upadłość w której zakres wchodzi likwidacja majątku bądź gdy zostanie on postawiony w stan likwidacji

•Podatnik otrzyma zwrot poniesionych wydatków w jakiejkolwiek formie. W tej sytuacji traci on prawo do ulgi w wysokości otrzymanego zwrotu

Ulga nie jest przyznana również podatnikom, którzy prowadzili działalność w terenie specjalnej strefy ekonomicznej w roku podatkowym oczywiście na podstawie zezwolenia.Tak więc warto zapoznać się ze szczegółami takiej ulgi podatkowej i odliczyć sobie koszty nabycia nowych technologii, skoro istnieje taka możliwość.

Izabela Posłajko
Źródło: nowoczesnafirma.pl/pit.pl

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry