Kolejni nadawcy poszkodowani w przydzielaniu miejsca w naziemnej cyfrówce

AKTUALNOŚCI, MEDIA, POLSKA, TELEWIZJA

Redakcja NEWSFix Magazine otrzymała od spółki Mediasat nadawcy kanału Tele5 następujące oświadczenie.

Mediasat Sp. z o.o. jako nadawca kanału telewizyjnego Tele5, wziął udział w konkursie na zagospodarowanie miejsca na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (dalej: MUX-1).

W związku z tym, iż nie zgadzamy się z argumentami przedstawionymi w uzasadnieniu odmowy przyznania jednego z czterech miejsc na MUX-1, złożyliśmy odwołanie od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącej wyników konkursu.

Nasza decyzja wynika z faktu, iż po analizie decyzji Przewodniczącego KRRiT oraz dokumentów podmiotów, które otrzymały miejsce na MUX-1, mieliśmy liczne wątpliwości, co do kryteriów, jakimi kierował się przy wyborze Przewodniczący KRRiT. Naszym zdaniem nie były one w pełni przejrzyste oraz w sposób konsekwentny stosowane do wszystkich wnioskodawców. Dotyczy to zarówno kryteriów formalnych jak i merytorycznych.

Przewodniczący KRRiT w pierwszej decyzji DK-137/2011 stwierdza, bowiem że Mediasat posiada potencjał, który pozwoli zabezpieczyć finansowanie koncesji w systemie ratalnym. Nie zrozumiałe jest dla nas zatem, dlaczego nie zostaliśmy pozytywnie ocenieni pod względem finansowym, skoro później Przewodniczący KRRiT wszystkim spółkom, które zdobyły miejsce na MUX-1, rozłożyła opłatę koncesyjną na raty. Dostrzegamy w tej kwestii pewną niekonsekwencję. Pytanie jest zatem dlaczego w takim razie, jako kryterium uznane zostało posiadanie nadwyżek pozwalających sfinansować projekt w pierwszym roku (co wynika z uzasadnienia decyzji drugiej (DR-018/2012)?

Co więcej, przedsięwzięcie związane z nadawaniem w formie cyfrowej nie ogranicza się tylko i wyłącznie do sfinansowania kosztów w pierwszym roku. W ciągu dziesięciu lat są to koszty znacznie wyższe. Trudno sobie także wyobrazić osiągnięcie przez nowe kanały rentowności w pierwszym roku nadawania. Nie rozumiemy, więc skąd konieczność posiadania nadwyżek na pierwszy rok działania. Uważamy, że tak skonstruowane kryterium finansowe nie daje pewności działania w długim okresie.

Mediasat ma także liczne zastrzeżenia formalne i merytoryczne, dotyczące:

-Przyjmowania dokumentacji programowej i finansowej niektórych podmiotów po terminie.

-Niekonsekwentnego stosowania zasady zróżnicowania programowego, gdzie niektóre kanały były szczegółowo analizowane pod względem programowym, a pozostałe nie.

-Niekonsekwentnego stosowania kryterium pluralizmu, co doprowadziło do przyznania miejsca istniejącym nadawcom, którzy posiadają już miejsce na MUX-2 lub kanałom będącym w jednej grupie kapitałowej.

-Akceptacji zabezpieczeń finansowych, które naszym zdaniem są w rażący sposób niewiarygodne.

Pragniemy podkreślić, iż szanujemy decyzję Przewodniczącego KRRiT. Uważamy jednak, że postępowanie, w którym uczestniczyliśmy nie było wystarczająco przejrzyste. Jego kryteria i procedury natomiast nie byłyby konsekwentnie przestrzegane w stosunku do wszystkich uczestników konkursu. Finalna decyzja nie była w naszej ocenie, zgodna z zasadami prawdy obiektywnej. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zaskarżenie decyzji DR-018/2012 podjętej przez Przewodniczącego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Andrzej Muras

Prezes Zarządu Mediasat

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry