Badanie: Zapotrzebowanie firm na specjalistów

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GOSPODARKA, POLSKA, ŚWIAT

Antal International opublikował właśnie wyniki 11. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Raport prezentuje tendencje i prognozy zatrudnienia i zwalniania kadry średniego i wyższego szczebla w I i II kwartale 2012 roku.

stock.xchng


Rzeczywistość dla specjalistów i menedżerów lepsza niż prognozy
W Polsce 58% pracodawców zadeklarowało, że rekrutowali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku. W stosunku do ubiegłej edycji badania wskaźnik ten wzrósł o jeden procent. Natomiast w ciągu najbliższych 3 miesięcy plany zatrudnienia pracowników średniego i wyższego szczebla deklaruje 52% pracodawców w Polsce. „Wyniki 11. edycji badania Antal Global Snapshot jasno pokazują, że przewidywania dotyczące spowolnienia gospodarczego okazały się przesadzone. Wpłynęły one na ostrożniejsze prognozy – trzy miesiące wcześniej 49% pracodawców deklarowało plany zatrudnienia w I kwartale – okazało się, że w rzeczywistości aż 58% przedsiębiorców podjęło procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się cały czas na niskim i stabilnym poziomie. Zwolnienia w I kwartale 2012 roku zadeklarowało 16% przedsiębiorców wobec 15% pod koniec ubiegłego roku. W najbliższych miesiącach zwolnienia przewiduje 15% pracodawców.

Tendencje w branżach
Sytuacja w I kwartale 2012 – do branż najbardziej dynamicznie zatrudniających specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku należą: Centra Finansowo-Księgowe (85%); Księgowość i Firmy Consultingowe (72%); Bankowość i Instytucje Finansowe (67%); Motoryzacja i Lotnictwo (65%); IT – Oprogramowanie i Usługi (63%), Ubezpieczenia (62%). Z kolei najwięcej pracodawców zwalniało specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku z branż: Farmacja (31%); Telekomunikacja (28%); Kancelarie Prawne (23%).

Prognozy na II kwartał 2012 – najlepsze prognozy zatrudniania w II kwartale dotyczą branż: Centra Finansowo-Księgowe (74%); Księgowość i Firmy Consultingowe (70%); IT – Oprogramowanie i Usługi (60%). Nadal sytuacja ma być najtrudniejsza w branżach: Kancelarie Prawne (26%); Farmacja (23%); Telekomunikacja (25%). Zatrudnieni tu specjaliści i menedżerowie są najbardziej zagrożeni zwolnieniami.

Polskie firmy aktywnie poszukują kompetencji
Dobre wskaźniki dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Polsce, szczególnie na tle danych z 85 innych krajów, dają powody do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. W rankingu krajów biorących udział w badaniu Antal Global Snapshot Polska zajęła 11. miejsce pod względem największej dynamiki zatrudniania w I kwartale.

„Warto zwrócić uwagę, że Polska należy nie tylko do krajów, gdzie pracodawcy najbardziej dynamicznie zatrudniają specjalistów i menedżerów, ale i odsetek pracodawców, którzy zwalniają jest korzystnie niski. Świadczy to o dużej stabilności polskiej gospodarki i potencjale do rozwoju. Naszego sąsiada, Słowację również charakteryzują optymistyczne wskaźniki dynamiki zatrudniania specjalistów i menedżerów, ale wskaźnik zwolnień wynosi już 46% – jest aż o 30% wyższy niż w Polsce. Takie wyniki pozwalają na stwierdzenie, że jesteśmy jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek w Europie.” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
Tendencje w rekrutacji pracowników średniego i wyższego szczebla na wybranych rynkach

Chiny – odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów jest wciąż wysoki i wynosi 72%. Zwiększyła się niekorzystnie liczba pracodawców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla – z 17% do 24%. Na tle regionu jednak odsetek ten jest jednak stosunkowo niski.

Emiraty Arabskie – wskaźnik zatrudnienia specjalistów i menedżerów spadł o 13% do poziomu 49%. Mimo to sytuacja jest korzystna – wpływa na to jeden z najniższych w regionie Bliskiego Wschodu odsetków pracodawców zwalniających kadrę średniego i wyższego szczebla – 14%.
Grecja – 42% pracodawców zatrudniało a 45% zwalniało w I kwartale 2012 roku. Aktywność w obu obszarach ma nieco wzrosnąć, do 47% w II kwartale. Dane wskazują na znaczne zmniejszenie optymizmu pracodawców w porównaniu z końcem 2011 roku, gdy rekrutacje specjalistów i menedżerów deklarowało 60% firm.

Hiszpania – wskaźniki rekrutacji w Hiszpanii uległy lekkiej poprawie w stosunku do końca poprzedniego roku. Pracodawcy zatrudniający specjalistów i menedżerów w I kwartale br. stanowili 29%, równocześnie 26% zwalniało pracowników. Według przewidywań respondentów sytuacja będzie przedstawiać się podobnie w II kwartale br., z tym, że prognozy dotyczące zatrudniania są o 3 punkty procentowe słabsze.

Japonia – dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów uległa wyhamowaniu w I kwartale 2012 roku – z 75% do 56%. Również odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów zwiększył się z 8% do 36%.

Niemcy – mimo niepewności w strefie euro niemiecki rynek pracy specjalistów i menedżerów pozostał stabilny w I kwartale 2012 roku. Odsetek firm deklarujących rekrutacje na początku roku wyniósł 32%. Jednocześnie na optymistycznie niskim poziomie 8% utrzymały się deklaracje zwolnień w I kwartale. Prognozy pracodawców wskazują, że podobnie będzie w nadchodzących miesiącach.

Wielka Brytania – deklaracje pracodawców z Wielkiej Brytanii wskazują, że w I kwartale br. 45% z nich zatrudniało specjalistów i menedżerów, a zgodnie z prognozami odsetek ten ma pozostać niezmienny w nadchodzących miesiącach. Grupa przedsiębiorców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla wzrosła na przełomie roku z 24% do 28%.

Włochy – lekko zmniejszył się odsetek firm rekrutujących w I kwartale br. – z 42% do 39%. Natomiast odsetek pracodawców redukujących zatrudnienie wzrósł kwartalnie o 4 punkty procentowe, do 15%. Prognozy przedsiębiorców wskazują na nieco większą dynamikę w II kwartale zarówno pod kątem zatrudniania jak i zwalniania specjalistów i menedżerów.

O badaniu
Jedenasta edycja cyklicznego badania Antal Global Snapshot została przygotowana na podstawie danych pozyskanych w rozmowach z 17 199 przedsiębiorstw w 56 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2228 pracodawców i przeprowadzone było w I kwartale 2012 roku. Badanie jest prowadzone od 2008 roku.

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry