Wypłaty dywidendy za 2011 rok w PKO BP

AKTUALNOŚCI, BANKI, BIZNES, POLSKA

Wypłatę dywidendy w wysokości 40,15 proc. zysku netto za 2011 rok, co oznacza 1,27 zł na jedną akcję zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd PKO Banku Polskiego. Podjęta dziś uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku.

Centrala PKO Banku Polskiego w Warszawie przy ulicy Puławskiej 15


Zaproponowana przez Zarząd wysokość wypłaty akcjonariuszom części zysku za rok 2011 wpisuje się w zaktualizowaną polityką dywidendową, przyjętą przez Bank 4 kwietnia tego roku. Dostosowując zasady do nowego ładu regulacyjnego oraz otoczenia gospodarczego zapewnia ona przewidywalność w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend dla akcjonariuszy, wzmacnia bezpieczeństwo Banku oraz zakłada utrzymanie niezbędnego kapitału na rozwój.

Wypłata dywidendy z zysku za 2011 rok w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12% oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

– Chcemy konsekwentnie premiować naszych akcjonariuszy udziałem w zyskach w stopniu, w jakim pozwala na to aktualna, dobra sytuacja kapitałowa i płynnościowa Banku. Jednocześnie kluczowe jest dla nas zachowanie współczynników kapitałowych na bezpiecznym poziomie, zgodnym z zaleceniami regulatora rynku i umożliwiającym dalszy stabilny wzrost aktywów. Rekomendowana kwota godzi oczekiwania akcjonariuszy z dążeniem Banku do minimalizacji ryzyka w okresie zwiększonej niepewności na rynkach – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego.

12 czerwca oraz 27 czerwca 2012 roku to proponowane terminy odpowiednio ustalenia prawa do dywidendy oraz wypłaty dywidendy.

PKO Bank Polski jako jedyny przedstawiciel sektora na warszawskiej giełdzie, dokonywał konsekwentnie wypłat dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku, co świadczy o silnych fundamentach i rosnących wynikach finansowych. W ostatnich dwóch latach wypłacił łącznie w formie dywidendy kwotę 4,85 mld zł, co stanowiło 84% zysku netto za ten okres. W ostatnich 5 latach współczynnik wypłaty dywidendy oraz średnia stopa dywidendy stanowiły jedne z najwyższych wskaźników wśród banków w Europie Środkowowschodniej.

Rekomendacja Zarządu została dziś pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku. Ostateczne decyzje są każdorazowo podejmowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Źródło: PKOBP

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry