Dobre wyniki finansowe Grupy Asseco w I kwartale 2012

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GIEŁDA, GOSPODARKA, POLSKA

Grupa Kapitałowa Asseco wypracowała w pierwszym kwartale 2012 roku 105 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu do zysku netto z pierwszych trzech miesięcy 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wynoszą 1,27 mld zł. Grupa zanotowała zysk operacyjny na poziomie 171 mln zł.

Grupa Asseco realizuje strategię wzrostu wyników dzięki sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. W pierwszym kwartale przychody z oprogramowania i usług własnych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 17 proc. (980 mln zł vs. 840 mln zł) i stanowią 77 proc. uzyskanej sprzedaży. Największą cześć stanowią przychody z sektora przedsiębiorstw (44 proc.), pozostałe to: z bankowość i finanse (32 proc.) oraz administracja publiczna (24 proc.).

W pierwszym kwartale 2012 spółki z Grupy Asseco podpisały wiele ważnych kontraktów we wszystkich sektorach gospodarki. Wśród najważniejszych umów zawartych przez Asseco Poland znajdują się: aneks do umowy ramowej na serwis i utrzymanie oprogramowania systemów w PZU Życie, umowa na wdrożenie i utrzymanie systemu informacji o pasażerach podpisana z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz kontrakt na wdrożenie systemu bilingowego w PGNiG.

Do najbardziej istotnych wydarzeń pierwszego kwartału należy zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2011 w kwocie 169,9 mln zł (2,19 zł na 1 akcję) oraz zaplanowanie potencjalnej emisji akcji serii K, w przypadku zgody 96% akcjonariuszy Asseco Central Europe na transakcję swap.

Szczegółowe wyniki finansowe spółek z grupy znajdują się w sprawozdaniu finansowym grupy Asseco za pierwszy kwartał 2012 roku, zamieszczonym na stronie www.inwestor.asseco.pl.

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry