Polacy niestety mało wiedzą o 3 filarze emerytalnym

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GOSPODARKA, POLSKA

Ponad 70 proc. Polaków twierdzi, że nie ma żadnej wiedzy o instrumentach finansowych dedykowanych oszczędzaniu na emeryturę lub, że ma jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. Jednocześnie ponad połowa badanych przyznaje, że chciałaby wiedzieć na ten temat więcej.

sxc


Polacy posiadają niewielką wiedzę na temat produktów finansowych przeznaczonych do oszczędzania na emeryturę. Jak wynika z raportu „Słabe filary polskiej emerytury” przygotowanego przez On Board PR Ecco Network na podstawie badań Instytutu Badania Opinii Homo Homimi, 37 proc. Polaków twierdzi, że nie ma żadnej wiedzy o instrumentach emerytalnych, a kolejne 34 proc. uważa, że ma jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. Jednak ponad połowa badanych przyznaje, że chciałaby wiedzieć więcej na ten temat.

– Ograniczona wiedza na temat produktów emerytalnych jest jednym z czynników wpływających na brak zaufania do instytucji finansowych oraz niechęć do powierzania im środków na zabezpieczenie naszej przyszłości – komentuje Katarzyna Szczypek z On Board PR Ecco Network.

Porównując wyniki tegorocznego badania z poprzednimi prezentowanymi dwa lata temu w raporcie On Board PR Ecco Network „Emerytura po polsku”, można zauważyć, że spada liczba osób dysponujących wystarczającą wiedzą na temat produktów emerytalnych i mechanizmów ich działania. Wzrósł natomiast odsetek osób chętnych do pogłębienia swojej wiedzy na temat dostępnych form oszczędzania na emeryturę. W badaniu realizowanym dwa lata temu, aż 44 proc. respondentów oceniało swoją wiedzę, jako wystarczającą, a niemal 43 proc. uznało, że chciałoby wiedzieć więcej na ten temat. Obecnie odsetek ten wynosi ponad 60 proc.

Gdzie Polacy szukają informacji o produktach?

Polacy najchętniej szukają wiedzy o produktach emerytalnych na własną rękę, wykorzystując do tego dostępne źródła informacji. Najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest Internet. 44 proc. Polaków czerpie z niego informacje na temat możliwości oszczędzania na emeryturę. Najchętniej korzystamy ze stron instytucji finansowych (23 proc.) i forów internetowych (12 proc.). Zaglądamy również na portale branżowe. Co dziesiąty z badanych wiedzę na temat produktów emerytalnych czerpie również z mediów tradycyjnych, takich jak prasa, radio i TV. Aż 14 proc. Polaków przyznaje, że wcale nie szuka informacji o emerytalnych produktach finansowych. Tylko 8 proc. respondentów poszukuje fachowej informacji bezpośrednio u doradcy finansowego, a jedynie 4 proc. badanych udaje się po informację bezpośrednio do placówek oferujących takie produkty.

Do kogo zwracamy się o poradę?

Blisko jedna trzecia Polaków twierdzi, że nie ufa nikomu lub nie potrzebuje pomocy w kwestii wyboru produktu finansowego dla siebie. Ale jeśli już szukamy fachowej porady przy wyborze produktu dedykowanego do oszczędzania na emeryturę to w pierwszej kolejności skorzystalibyśmy z pomocy doradców finansowych, ponieważ to właśnie ich opinie uznajemy za najbardziej wiarygodne – 27 proc. wskazań. Na drugim miejscu znajdują się członkowie rodziny (15 proc.). Przedstawicielom banku ufa niewiele mniej badanych, bo 14 proc. Natomiast za mało wiarygodne Polacy uznają porady przedstawicieli domów maklerskich oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

***

Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej próbie, stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy nie korzystają z uprawnień emerytalnych z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Wielkość próby wynosiła 1103 jednostek.

Powyższe wyniki są częścią większego projektu badawczego dotyczącego postaw Polaków w stosunku do oszczędzania środków na przyszłą emeryturę. Jest to kolejne z serii opracowań On Board PR Ecco Network przygotowanych we współpracy z Instytutem Homo Homini. Ideą projektu jest analiza otoczenia komunikacyjnego i pomoc organizacjom oraz przedsiębiorcom różnych branż w planowaniu działań komunikacyjnych. Pełne wyniki raportu są dostępne na stronie www.onboard.pl.

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry