BioTech-IP doskonali transfer technologii

AKTUALNOŚCI, NAUKA, POLSKA

Ośrodek transferu technologii BioTech-IP stworzony dwa lata temu przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) pozytywnie ocenił wsparcie, jakiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła w ramach pierwszego etapu programu wspomagającego samoocenę polskich ośrodków innowacji, będącego częścią inicjatywy PARP „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” (BIOS).

Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP (Bio&Technology Innovations Platform) wspiera komercjalizację wyników badań naukowców, pracujących w 6 warszawskich instytutach zrzeszonych w konsorcjum naukowym Biocentrum Ochota. Stanowi on pierwszy punkt kontaktowy dla badaczy, pragnących znaleźć odbiorców dla opracowanych przez siebie technologii i posiadanych patentów z dziedzin takich jak: biotechnologia, biomedycyna, bioinformatyka, bioinżynieria, technologie materiałowe czy bionanotechnologia.

© Darren Baker/ fotolia

Jak poinformowała rzeczniczka inicjatywy BIOS Monika Krupowicz, materiał o BioTech-IP został zebrany na podstawie wywiadów indywidualnych z pracownikami ośrodka i jego klientami – czyli naukowcami konsorcjum naukowego BioCentrum Ochota – oraz na podstawie analizy dokumentów i informacji dostępnych na stronie BioTech-IP (www.biotechip.pl). Następnie eksperci przedstawili kadrze zarządzającej MIBMiK oraz pracownikom ośrodka wnioski oraz rekomendacje w odniesieniu do obecnych zasobów, jakimi dysponuje BioTech-IP.

Diagnoza ekspertów PARP pozwoliła na obiektywne wskazanie mocnych i słabych stron BioTech-IP i ich źródeł. Audyt ośrodka transferu technologii pomógł w zaprojektowaniu działań, tak, by osiągnąć znaczące sukcesy związane z komercjalizacją wyników badań.

Magdalena Powierża z Ośrodka Transferu Technologii BioTech-IP oceniła, że profesjonalny monitoring mógłby poprawić wyniki osiągane przez polskie ośrodki transferu technologii, szczególnie dla tak młode jak BioTech-IP. Podkreśliła, że współpraca z PARP pozwala zdobywać nowe doświadczenia związane z komercjalizacją wyników B+R.

W ramach programu wspierającego proces samodoskonalenia ośrodków innowacji z przedstawicielami BioTech-IP ustalono zakres serii seminariów dla pracowników i kadry zarządzającej ośrodka. Ostatecznym efektem realizacji programu PARP ma być stworzenie metodologii samooceny.

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” ma na celu przekazanie kadrze zarządzającej i pracownikom ośrodków innowacji w Polsce praktycznej wiedzy niezbędnej do efektywnego działania. Uczestnicy inicjatywy mają możliwość rozwijania umiejętności wykorzystywania potencjału twórczego w działaniach innowacyjnych, a także przełamywania schematów i barier hamujących wdrażanie innowacji. Istotnym założeniem programu jest propagowanie kreatywności w usprawnianiu procesu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii.

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry