Dobre wyniki Netii w II kwartale 2012 roku

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GIEŁDA, GOSPODARKA, POLSKA

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2012 roku. Skorygowany zysk EBITDA osiągnął rekordowy poziom 156,2 mln zł (wzrost o 17 proc. w porównaniu do I kw. 2012), a zysk netto wyniósł 21,0 mln zł. Zarząd przedstawił również aktualizację prognozy na 2012 rok.

– Nowa Netia prezentuje dzisiaj bardzo dobre wyniki finansowe za II kwartał 2012 roku. Pierwsze półrocze 2012 r. zamykamy z rekordowo wysokim skorygowanym zyskiem EBITDA na poziomie 156,2 mln zł i zyskiem netto 21,0 mln zł. Projekt integracji Dialogu i Crowley’a z Grupą Netia realizowany jest zgodnie z planem i przyniesie prognozowane 130 mln zł rocznych synergii na poziomie przepływów środków pieniężnych do 2014 roku. – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A.

– W II kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki i wysoką rentowność w segmencie klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Utrzymujący się trend spadku bazy klientów indywidualnych, związany z trudną sytuacją rynkową i agresywną konkurencją w niższych segmentach cenowych, skłonił nas do krótkoterminowej korekty celów operacyjnych; prognoza liczby usług (RGU) zostaje obniżona z 2,9 mln do 2,75 mln. Pomimo krótkoterminowej korekty, Netia znajduje się w doskonałej kondycji finansowej, odnotowując zadłużenie netto na poziomie zaledwie 0,76 x skorygowanego zysku EBITDA – dodał Mirosław Godlewski.

Przychody Netii w I półroczu 2012 r. wyniosły 1,081 mld zł, wykazując wzrost o 35 proc. w stosunku do I półrocza 2011 r. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł w I półroczu 2012 roku 289,2 mln zł, co stanowi wzrost o 49 proc. w stosunku do I półrocza 2011 r. W II kwartale 2012 r. skorygowany zysk EBITDA wyniósł 156,2 mln zł, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu z II kwartałem 2011 r.

Zysk netto odnotowany w I półroczu wyniósł 11,2 mln zł w stosunku do straty netto w wysokości 10,1 mln zł w I półroczu 2011 r.. Zysk netto w II kwartale 2012 r. wyniósł 21,0 mln zł wobec straty netto w wysokości 9,8 mln zł w I kwartale 2012 r.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym w I półroczu i II kwartale 2012 r., w wysokości odpowiednio 160,4 mln zł i 87,3 mln zł.
Zarząd podtrzymuje prognozę skorygowanego zysku EBITDA na poziomie 600 mln zł na 2012 rok oraz podwyższa prognozę skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym z 300 do 330 mln zł. Jednocześnie Zarząd obniża prognozę liczby usług (RGU) z 2,9 mln na 2,75 mln.

Liczba usług (RGU) na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 2785334 w porównaniu do 2 752 346 na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz 2 793 068 na dzień 31 marca 2012 r.
Liczba usług telewizyjnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 71 274, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu do 48 775 usług na dzień 31 marca 2012 r.

Liczba usług szerokopasmowych wzrosła do 903 947 na dzień 30 czerwca 2012 r., co stanowi wzrost o 3 proc. z poziomu 877 044 na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz spadek o 1 proc. z poziomu 912 408 na dzień 31 marca 2012 r. Łączny udział Nowej Netii w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wyniósł 14,1 proc. wobec 14,2 proc. na dzień 30 czerwca 2011 r.

Liczba stacjonarnych usług głosowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 1 714 136 w porównaniu do 1 766 998 na dzień 30 czerwca 2011 r. Łączny udział Nowej Netii w rynku stacjonarnych usług głosowych wyniósł około 20 proc. w II kwartale 2012 r.

Liczba usług mobilnych szerokopasmowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 33 415, a usług mobilnych głosowych 62 562, wykazując wzrost w obu kategoriach odpowiednio z poziomu 16 627 i 42 902.

W II kwartale 2012 r. Netia rozszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA, umożliwiającej świadczenie m.in. usług szerokopasmowych o wysokiej przepływności oraz usług 3play, obejmujących usługi telewizyjne w technologii IPTV oraz na bazie adaptywnego protokołu IP. Na dzień 30 czerwca 2012 r. sieć NGA Nowej Netii obejmowała zasięgiem 835 tys. lokali, w tym około 560 tys. lokali w zasięgu sieci miedzianej VDSL, około 129 tys. w zasięgu sieci optycznej (PON) oraz ponad 146 tys. w zasięgu szybkiej sieci ethernetowej oraz sieci FTTB.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Netia obsługiwała 182 353 klientów na bazie sieci LLU w porównaniu do 159 260 obsługiwanych na dzień 30 czerwca 2011 r.Netia zakończyła program uwalniania węzłów LLU, a ich liczba wyniosłą 712 na dzień 22 sierpnia 2012 r.

źródło: netia

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry