Dobre wyniki ATM S.A. za I półrocze 2012 roku

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GOSPODARKA, POLSKA

ATM S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2012 roku. Wypracowany zysk EBITDA osiągnął poziom 19,8 mln zł (wzrost o 13 proc. w porównaniu do I pół. 2011), marża ze sprzedaży wyniosła 36,1 mln zł (wzrost o 4% r/r), a zysk operacyjny 9,90 mln (wzrost o 18% r/r). Zysk netto z działalności kontynuowanej z uwagi na zdarzenia jednorazowe spadł o 12% do poziomu 6,83 mln zł.

– Całe pierwsze półrocze możemy zaliczyć do udanych, mimo słabszego drugiego kwartału roku. Po raz kolejny głównym czynnikiem wzrostu w działalności telekomunikacyjnej była oferowana pod markami ATMAN i Thinx Poland sprzedaż usług centrów danych, która w pierwszej połowie 2012 roku osiągnęła rekordowe wyniki finansowe – powiedział Maciej Krzyżanowski, prezes zarządu ATM S.A.

– To właśnie w obszarze usług kolokacji i hostingu ATM szczególnie intensywnie rozwija swoją ofertę, z której korzysta już obecnie ponad 400 klientów z Polski i zagranicy. Wypracowane w tym obszarze przychody w pierwszym półroczu 2012 roku przekroczyły poziom 22 mln zł, notując ponad 30% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku – dodał Maciej Krzyżanowski.

Drugim obszarem działalności telekomunikacyjnej ATM, który odpowiada za ponad 35% przychodów telekomunikacyjnych, jest transmisja danych i usługi światłowodowe. W tym obszarze Spółka osiągnęła 11% wzrostu przychodów ze sprzedaży dzięki realizacji kontraktów na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, jak i wzrostowi sprzedaży usług transmisji danych dla sektora biznesowego.

W trzecim obszarze działalności telekomunikacyjnej – usługach dostępu do Internetu – ATM w dalszym ciągu obserwuje spowolnienie, charakteryzujące się 2-procentowym spadkiem przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

Wyniki finansowe
W pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 96,9 mln (wzrost o 47% r/r), marża ze sprzedaży 36,1 mln zł (wzrost o 4% r/r), zysk operacyjny 9,90 mln (wzrost o 18% r/r) i 19,8 mln zysk EBITDA (wzrost o 13% r/r). W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku wypracowany z działalności kontynuowanej zysk netto spadł o 12% do poziomu 6,83 mln zł, natomiast spadek ten to wyłącznie efekt dodatkowych zysków finansowych w I kw. 2011 roku, wynikających ze sprzedaży 60% udziałów w spółce inONE. Skonsolidowane wyniki finansowe ATM zostały ponadto obciążone rozpoczęciem procesu likwidacji spółki mPay International Sp. z o.o., która w ostatnich latach nie prowadziła działalności operacyjnej.

– Upadłość spółki mPay International Sp. z o.o., jak i związany z tym odpis aktualizacyjny nie obciąża w sposób gotówkowy ATM, ani też nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie spółki mPay S.A., która z powodzeniem radzi sobie na rynku płatności mobilnych. Natomiast z księgowego punktu widzenia strata wynikająca z odpisu aktualizacyjnego obciążyła nasz wynik skonsolidowany kwotą 1,35 mln zł i 5,51 mln zł wynik jednostkowy – powiedział Tadeusz Czichon, wiceprezes ds. finansowych ATM S.A.

Zakończenie procesu podziału na dwie spółki
Pierwsze półrocze 2012 roku było także istotne z punktu widzenia porządkowania struktury grupy kapitałowej. Z powodzeniem sfinalizowano podział ATM na dwie niezależne spółki notowane na GPW w Warszawie i w ocenie zarządu, zakończenie tego trwającego blisko rok procesu już dziś, po niespełna 4 miesiącach od podziału, przyniosło realne korzyści akcjonariuszom. Od pierwszego dnia notowań ATM w nowej strukturze wartość kursu akcji urosła o 41%*, osiągając poziom zbliżony do Dnia Referencyjnego, w którym po raz ostatni spółka była notowana w starej strukturze, a co ważniejsze także wartość obu, niezależnych już dziś spółek, będących w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy ATM, urosła w tym okresie o 17%.

*) w okresie 17.05-27.08.2012

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry