Dobre wyniki Cyfrowego Polsatu

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GOSPODARKA, POLSKA

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat po raz kolejny prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe zarówno za IV kwartał, jak i cały 2012 roku. Miniony kwartał to wzrost zyskowności całej Grupy,a także obu segmentów biznesowych, osiągnięty dzięki realizowanym synergiom, efektywnej polityce kosztowej oraz organicznemu wzrostowi platformy.
cyfrowypolsat-logo
•Liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła w 2012 r. o 14 tys. do 3,566 mln – 2,761 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 805 tys. abonentów pakietu Mini;
•Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła w całym roku o 77 tys. do 150 tys.;
•Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła 145 tys.;
•Średni przychód na abonenta (ARPU) w IV kw. 2012 r. wyniósł: 48,2 zł dla pakietu Familijnego oraz 13,4 zł dla pakietu Mini;
•Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł do 8,6% za 12 miesięcy;
•Niemal 70% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD, a ok. 12% posiada usługę Multiroom;
•Według najnowszych badań ipla posiada średnio 2,3 mln aktywnych użytkowników. Już prawie 50% ruchu generują użytkownicy urządzeń mobilnych i SmartTV. W IV kw. 2012 r. i całym 2012 85% przychodów ipla pochodziło z reklam, a 15% z transakcji zakupu treści. W ostatnim kwartale zeszłego roku ipla odnotowała pozytywny wynik EBITDA – 0,7 mln zł;
•Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w IV kw. 20,8%, a w całym 2012 roku 20,5%;
•Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. do 23,4%, a w całym 2012 roku do 23,2%.

– To był kolejny bardzo udany dla nas rok. Rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, prowadząc liczne projekty pozwalające nam na konsekwentną realizację strategii rozwoju Grupy. Wszystkie działania, w tym rozszerzenie naszej działalności w segmencie usług online, skutecznie umocniły Cyfrowy Polsat na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce. W 2012 roku, dwa razy szybciej niż zapowiadaliśmy, osiągnęliśmy także oczekiwane synergie pomiędzy platformą Cyfrowy Polsat a Telewizją Polsat – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat
Grupa Cyfrowy Polsat odnotowała w IV kw. 2012 r. 4-procentowy wzrost przychodów, który zawdzięcza przede wszystkim organicznemu rozwojowi segmentu usług świadczonych klientom
indywidualnym. Efektywne zarządzanie bazą kosztową zaowocowało 4-procentowym spadkiem kosztów bez amortyzacji. W efekcie Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 25% do 247 mln zł i wzrost marży EBITDA o 5,5 p.p. do 32,9%. Zysk netto w IV kw. 2012 r. wzrósł o 59% do 122 mln, na co pozytywny wpływ miały niższe koszty obsługi długu, m.in. dzięki wcześniejszej spłacie części zadłużenia w wysokości 200 mln zł oraz wycena obligacji Senior Notes denominowanych w euro.

źródło: cyfrowy polsat

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry