49 uczelni otrzymało certyfikaty „Uczelnia Liderów”

AKTUALNOŚCI, NAUKA, POLSKA

49 uczelni z całej Polski otrzymało certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Trafiły do szkół wyższych, które łączą dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów oraz prowadzą studia tak, by jak najpełniej przygotowywały absolwentów do pracy zawodowej.
Projekt „Uczelnia Liderów” współorganizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Do trzeciej edycji programu zgłosiło się ponad 90 szkół wyższych z całej Polski, w tym 40 uczelni publicznych.

Komisja oceniająca kandydatury przyznała łącznie 49 certyfikatów, które wręczono w czterech kategoriach. Siedem certyfikatów przyznano w kategorii „publiczne uczelnie akademickie”. „Państwowe wyższe szkoły zawodowe” otrzymały 14 certyfikatów. Najwięcej, bo aż 25 certyfikatów, otrzymały „uczelnie niepubliczne magisterskie”. W kategorii „uczelnie niepubliczne licencjackie” przyznano trzy certyfikaty.

Po raz pierwszy w historii programu kapituła wręczyła nagrody specjalne – srebrne certyfikaty i statuetki „Uczelnia Liderów”. Otrzymało je aż 26 uczelni, które po raz trzeci pomyślnie przeszły procedurę akredytacyjną, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem od I edycji projektu.

W tym roku przyznano także 14 statuetek „Primus”, honorując w ten sposób uczelnie najlepsze, podejmujące najskuteczniejsze działania w dziedzinie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Poza tym Fundacja wyróżniła rektorów uczelni, które wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Otrzymali oni nagrodę specjalną – statuetkę „Aurea Praxis”. W zakończonej edycji programu wręczono ją siedmiu rektorom.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Przewodniczy jej prof. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Szczegółowa lista nagrodzonych uczelni jest dostępna na stronie: http://www.fundacja-edukacja.org.pl/

źródło; www.naukawpolsce.pap.pl

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry