Obroty na GPW w czerwcu 2013

AKTUALNOŚCI, BIZNES, GIEŁDA, POLSKA

Wczoraj Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała czerwcowe dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW. Poniżej prezentujemy raport:

1) Rynek Akcji

Główny Rynek

Całkowite obroty na Głównym Rynku akcji wyniosły w czerwcu 2013 r. 25,2 mld zł i były o 60,0% wyższe niż w czerwcu 2012 r. Narastająco od początku roku obroty wyniosły 132,2 mld zł i były o 28,8% wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w czerwcu 2013 r. wyniosła 22,6 mld zł i wzrosła o 46,4% wobec czerwca 2012 r. Jednocześnie, średnie dzienne obroty sesyjne wzrosły również o 46,4% z 0,8 mld zł w czerwcu ub.r. do 1,1 mld zł.

Wartość obrotów sesyjnych w pierwszej połowie 2013 r. wzrosła względem analogicznego okresu w 2012 r. z 97,1 mld zł do 111,8 mld zł (tj. o 15,1%).

W ciągu dwunastu miesięcy do końca czerwca 2013 r. indeks WIG zyskał 9,6%, a od początku roku stracił 5,7%.

NewConnect

W czerwcu 2013 r. łączna wartość obrotów na rynku NewConnect wyniosła 86,0 mln zł i była wyższa w stosunku do czerwca 2012 r. o 11,2%. Narastająco od początku 2013 roku wartość obrotów wyniosła 496,5 mln zł i była niższa o 35,8% w porównaniu do wartości osiągniętej w pierwszych sześciu miesiącach 2012 r.

NCIndex od początku roku stracił 9,4%, a w ciągu dwunastu miesięcy do końca czerwca 2013 r. spadł o 17,9%.

2) Rynek Instrumentów Pochodnych

Kontrakty terminowe – miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł w czerwcu br. o 3,0% rdr (z 1,02 mln szt. do 1,05 mln szt.). Ponadto, średni dzienny wolumen wzrósł również o 3,0%, z 51,1 tys. szt. do 52,7 tys. szt. Liczba otwartych pozycji na indeksowych kontraktach terminowych wyniosła na koniec czerwca 2013 r. 104,6 tys. i była o 6,3% wyższa niż rok wcześniej.

Narastająco od początku roku wolumen obrotu kontraktami indeksowymi wyniósł 4,3 mln szt., co – w porównaniu z poziomem 5,1 mln szt. odnotowanym w I połowie 2012 r. – oznacza spadek o 14,5%.

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje wzrósł w czerwcu 2013 r. o 54,8% względem czerwca 2012 r. (z 38,9 tys. szt. do 60,3 tys. szt.).

Opcje – w czerwcu 2013 r. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 91,5 tys. szt., co oznacza wzrost o 40,1% w porównaniu do czerwca 2012 r. (65,3 tys. szt.). Narastająco od początku roku wolumen obrotu opcjami wzrósł o 37,3% z 297,7 tys. w I połowie 2012 r. do 408,9 tys. sztuk.

Rynek Instrumentów Dłużnych

Catalyst

Wartość notowanych emisji (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec czerwca 2013 r. wyniosła 56,4 mld zł wobec 46,5 mld zł rok wcześniej (wzrost o 21,5%). Miesięczna wartość obrotów sesyjnych wzrosła o 162,9%, z 63,4 mln zł w czerwcu 2012 r. do 166,8 mln zł w czerwcu 2013 r.

Treasury BondSpot Poland

W czerwcu 2013 r. obroty w transakcjach kasowych na rynku Treasury BondSpot Poland wzrosły rdr o 51,2% do 46,8 mld zł. W transakcjach warunkowych wartość obrotu wyniosła 51,4 mld zł w czerwcu 2013 r. wobec 43,9 mld zł w czerwcu ub. r. (wzrost o 17,3%).

Rynek Instrumentów Strukturyzowanych

Produkty strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne – wartość obrotu produktami strukturyzowanymi i certyfikatami inwestycyjnymi łącznie wzrosła o 31,4% z 21,5 mln zł w czerwcu 2012 r. do 28,3 mln zł w czerwcu 2013 r.

ETF – w czerwcu 2013 r. wartość obrotów jednostkami funduszy ETF wyniosła 24,9 mln zł wobec 30,8 mln zł rok wcześniej (spadek o 19,2%).

3) Rynek Towarowy

Energia elektryczna – wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynku energii elektrycznej wyniósł w czerwcu 2013 r. 6,6 TWh i był o 34,3% niższy niż rok wcześniej. Narastająco od początku roku wzrost wolumenu na rynku terminowym energii wyniósł 106,8%. Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną spadł z 1,7 TWh w czerwcu 2012 r. do 1,5 TWh w czerwcu 2013 r. (o 13,2%).

Prawa majątkowe – miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych spadł w czerwcu 2013 r. względem czerwca 2012 r. o 79,2% z 6,1 TWh do 1,3 TWh. W pierwszej połowie 2013 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 27,7 TWh i był o 18,7% niższy wobec 34,0 TWh w analogicznym okresie 2013 r.

Gaz ziemny – łączny wolumen obrotu na rynku gazu wyniósł w czerwcu 2013 r. 82,9 GWh (27,9 GWh w transakcjach spot i 55,1 GWh w transakcjach terminowych). Narastająco od początku roku całkowity wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł po czerwcu 2013 r. 465,4 GWh.

W czerwcu 2013 r., podobnie jak w czerwcu 2012 r., na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych.

Powiązane wpisy


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry