Rozdział I
Definicje

1. Jako Portal NewsFix rozumiemy stronę internetową www.newsfix.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu NewsFix.
3. Informacja to każda informacja dodana przez Administratora lub Redaktora Portalu NewsFix.
4. Administratorzy i Redaktorzy tworzą Redakcję Portalu NewsFix.

Rozdział II
Zasady korzystania z Portalu NewsFix

1. Korzystanie z Portalu NewsFix jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu NewsFix.
2. Wszystkich Użytkowników Portalu NewsFix obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji – zasada ta dotyczy udzielanych komentarzy. Komentarze nie mogą:
– zawierać wulgaryzmów,
– obrażać osoby publiczne,
– obrażać inne narodowości, orientacje, religie, rasy ludzkie,
– propagować alkohol, środki odurzające, narkotyki,
– zawierać informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
– treści pornograficznych.
3. Komentarze nie spełniające w.w. zasad mogą być usuwane przez Administratora.
4. Publikowane na stronach Portalu NewsFix Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal NewsFix nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
5. Dodając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu NewsFix adresu IP komputera, z którego dodano komentarz oraz czasu dodania komentarza i adresu e-mail.
6. Wszystkie komentarze są opiniami Użytkowników, nie są opiniami Portalu NewsFix, dlatego też Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
7. Portal Newsfix korzysta z zaawansowanych technologii do wyświetlania reklam. Po kliknięciu na nie może nastąpić zapisanie pliku Cookies na dysku Użytkownika.
8. Portal Newsfix monitoruje ruch na stronie w celu ulepszenia jej funkcjonowania. Dlatego też zbierane są informacje takie jak numer IP, dane o użytej przeglądarce czy systemie operacyjnym.

Rozdział III
Redakcja Portalu

1. Redakcja ma obowiązek:
a. dbać o dobry wizerunek Portalu NewsFix,
b. stale ulepszać funkcjonowanie Portalu NewsFix,
c. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu NewsFix.
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do korzystania z adresów pocztowych w domenie newsfix.pl
3. Administrator ma prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.
4. Administrator ma prawo do wglądu do danych zapisanych w bazie Portalu NewsFix.
5. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin w każdej chwili a zwłaszcza jeśli to jest spowodowane:
a. zmianą przepisów prawnych,
b. utratą wymaganych uprawnień,
c. utratą praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.
6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkowników z Portalu NewsFix,
b. problemy w funkcjonowaniu Portalu NewsFix, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
c. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu NewsFix przez Użytkowników,
d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji,
e. przerwy w świadczeniu Portalu NewsFix zaistniałych z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora,
f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.
7. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu NewsFix może podejmować tylko i wyłącznie Administrator.

Rozdział IV
Ochrona danych osobowych

1.Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu (nie dotyczy publicznych komentarzy – do nich dostęp jest nieograniczony).
2.Dane osobowe podane podczas uczestnictwa w konkursach będą wykorzystane tylko do realizacji niezbędnych zadań związanych z wysłaniem przesyłki, po czym zostaną usunięte. Laureaci konkursów zezwalają na publikacje imienia, nazwiska oraz miasta na stronach Portalu NEWSFix.
3. Pasek Narzędziowy NEWSFix Magazine dla przeglądarek internetowych Firefox i Internet Explorer korzysta z gotowych rozwiązań firmy ALEXA. Dane z użytkowania paska mogą być przesyłane do serwerów Alexa. Jeśli chcemy zwiększyć prywatność korzystania z toolbara należy po zainstalowaniu odznaczyć następującą opcje w menu Options-> Send button usage statistic to Alexa.

Rozdział V
Ustalenia końcowe

1. Wszystkie przekazane przez Portal NewsFix do publikacji materiały stanowią jego własność/są licencjonowane i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Administratora.
2. Newsletter może być dowolnie rozpowszechniany w całości w niezmienionej formie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2010r.
5. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
6. Wszelkie znaki firmowe , logotypy , zdjęcia produktów oraz promocyjne zostały użyte do celów informacyjnych i są zastrzeżone przez ich właścicieli.
7. Przed wykorzystaniem porad medycznych oraz dotyczących zdrowia/diety/ćwiczeń itp. należy skontaktować się ze swoim lekarzem
8. Serwis internetowy Magazynu NEWSFix www.newsfix.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (tzw. cookies).


Drogi czytelniku, nasza strona internetowa korzysta z plików cookies
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Prawa autorskie © 2010-2014 NEWSFix Magazine.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót do góry